Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

När du behöver felanmäla


Vanlig felanmälan

I första hand görs felanmälan till HSB Kund- och medlemsservice (KOMS). Alla fel som anmäls dit behandlas då korrekt enligt de rutiner som föreningarna beslutat och betalar för. Sådan felanmälan kan göras dygnet runt med telefonsvarare eller e-post. Det går även att felanmäla och få personlig service på medlemsmottagningen eller på expeditionen vid panncentralen.

Felanmäl via telefon 010-442 11 00


Felanmäl via internet


Felanmälan i akut nödfall

Vid akuta fel utom ordinarie arbetstid som kräver omedelbar åtgärd kontaktas fastighetsjouren.

Obs! Jouren bör endast kontaktas i akuta nödfall – den boende kan riskera att få betala eventuell jourutryckning själv om den inte anses helt nödvändig.

Vid tveksamhet är det bäst att först kontakta portombud/husvärd eller någon i din föreningsstyrelse.

FASTIGHETSJOUR   08-695 00 00

Obs! Enligt de olika minnebergsföreningarnas stadgar så svarar de boende för sitt eget inre underhåll och reparationer. Prislista för våra medlemmar finns i länken nedan.

Prislista HSB-2019