Grovsopor

Då ordningen blivit mycket bättre har styrelsen bestämt att grovsoprummet ska vara öppet varje dag.
Detta beslut gäller tillsvidare och omprövas vid behov.

Öppettider: 07.00 – 21.00 varje dag

Måndag samt fredag sker städning av personal från RagnSells.

Torra grövre sopor
Grovsoprummet ligger med egen ingång från gatan vid infarten till Minneberg söderifrån. Dörren öppnas med din blåa nyckelbricka. Soprummet är avsett för torra grövre sopor. Speciella avdelningar finns för batterier, elektronik, wellpapp, färgat och ofärgat glas, glödlampor etc. Grovsoporna ska sorteras i brännbart eller icke brännbart material.
Det är inte tillåtet att ställa in kylskåp, frys, spis etc. i grovsoprummet.
Grovsoprummet är till för oss boende som en extra – ganska kostsam – service. Alla som går dit och slänger sopor fotograferas. Därmed har vi en möjlighet att i efterhand kontakta den som missköter sig.