Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Samfällighetens största kostnad är uppvärmning.

Värmeanläggningen är av kombityp för olja och el, med ackumulatortankar för uppvärmning nattetid samt värmepumpar för värmeåtervinning.

Driftskostnaderna för värmen består främst av kostnader för el. Samfälligheten köper el på den nordiska spotmarknaden, vilket tidigare varit mycket gynnsamt. Under vintern 2002-2003 steg elpriset synnerligen kraftigt samtidigt som förbrukningen blev stor. Priserna har därefter normaliserats något. Under senaste tioårsperioden har elskatten ökat från 9,7 till 25,4 öre/kWh samt en obligatorisk kostnad för elcertifikat tillkommit med drygt 2 öre/kWh. På elpris liksom på elskatt och certifikat utgår dessutom sedvanlig moms.

Närmare 40 procent av Samfällighetens värmeproduktion kommer från återvinning av värme från våra bostäder och lokaler. Nya värmepumpar med betydligt bättre verkningsgrad än tidigare installerades 2002-2003 till en kostnad på drygt 2 miljoner kronor. Den investeringen betalade sig på cirka fem år genom besparingar på energipriserna.

Jämfört med samma period förra året har uppvärmningskostnaden under vintern 2010 ökat med cirka 35 % på grund av den långvariga kylan. Framförallt på grund av att det behövs tillskott av olja då värmepumparnas verkningsgrad minskar med fallande temperatur.