Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Minnebergs båtklubb

Klubben har 80 bryggplatser och 77 kajakplatser.

Minnebergs båtklubb

Minnebergs båtklubb

All kontakt med båtklubben skall i största möjliga mån ske per mejl.

Anmälan köplats:


Köanmälan bryggplats    Köanmälan kajakplats

Ansökan om vinterplats görs direkt hos Ulvsundavikens varvsförening – uvf.one. Ange att du är medlem i Minnebergs båtklubb.

Kötider:
Lilla bryggan (efter strandkanten) är kötiden uppskattad till ca 4-5 år, stora bryggan (innanför grindarna) ca 5-6 år, kajakplats ca 4-6 år.
Man betalar endast medlemsavgiften på 150:-/år samt kö avgift på 150:-/år tills man blivit tilldelad en plats. Inbetalningsavi kommer via e-post.

För hamnfrågor, kontakta Hamnkommitén via e-post: e-postadress

För akuta hamnfrågor, vänligen kontakta:
Hamnkapten, Tomas Olsson 070-668 68 78

För övriga frågor, vänliga kontakta:
Ansvarig,  Christer Söderlund 070-614 41 00

Avgifter:
Medlemsavgift: 150 kr per år.
Köavgift 150 kr per år.
Bryggavgift: 500 – 1300 kr per år.
Kanotplatsavgift: 200 kr per år.
Depositionsavgift: 550 – 3000 kr.

Förutom vår egen båthamn finns Tranebergshamnen runt knuten som tillhör Stockholms Segelsällskap.

Minnebergs båtklubb finns även på facebook

Dokument:
Årsmötesprotokoll 2018
MBK stadgar 20180410
Hamnstadgar