Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Motion i Minneberg ideell förening

Träna och bada bastu i Minneberg

Motion i Minneberg är en ideell förening i vår samfällighet med syfte att uppmuntra till hälsa och träning för de boende i området.

Utöver träningsmöjligheter finns även tillgång till bastu.

Coronaanspassning av gymmets öppettider fr.o.m. måndag 28 september.

För att våra medlemmar som är 70 år och äldre ska kunna använda gymmet på ett för dem Coronasäkert sätt avsätter vi 6 timmar i veckan då endast de har tillgång till gymmet. Antalet som då får träna samtidigt kommer också att vara begränsat.

Det innebär att måndag, onsdag och fredag kl. 10-12 är gymmet enbart öppet för medlemmar 70 år och äldre.


Träningslokalen och bastun är öppen mellan 04.00 och 23.00


Vill du bli medlem i föreningen?

För att bli medlem i föreningen ska du vara bosatt i någon av bostadsrättsföreningarna i Minneberg (se vilka det är i stadgarna).

Medlemsavgift 400 kr /kalenderår.

Åldersgränsen för att få träna på egen hand i gymmet är 15 år.

Årsredovisning för 2019 finns här. Föreningens stadgar finns här.

Så här blir du medlem –

  1. Betala till plusgiro 381199-9
  2. Ange ditt namn, vilken bostadsrättsförening du bor i, bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer (1-3 siffror som står utanför din dörr. (OBS det ska inte skatteverkets 4 – siffriga lägenhetsnummer).
  3. Ange också e-post alt telefonnummer på din inbetalning.
  4. När du blivit medlem programmeras den blå taggen (till grovsoprummet) som ger tillträde till träningslokalen (Det kan ta ca en vecka efter mottagen betalning. Max två taggar för tillträde kan registreras per hushåll.)

Det är viktigt för allas säkerhet och trivsel att man följer de trivselsregler som finns för träning i lokalen och användning av bastun. Du kan läsa om dem här.


Ny styrelse för Motion i Minneberg från juni 2020, vill ni komma i kontakt med oss skicka ett mail till

Curt Cederborg – Ordförande

Britt Rehnberg – Kassör

Stina Jansson – Ledamot

Börje Jonsson – Ledamot

Annelie Westlund – Sekreterare