Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Motion i Minneberg ideell förening

Träna och bada bastu i Minneberg

Vid föreningslokalen Badviken finns en träningslokal samt bastu som kan användas av föreningens medlemmar.  I lokalen finns utrustning för styrke- och konditionsträning samt två bastuanläggningar.

För att bli medlem i föreningen ska du vara bosatt i någon av bostadsrättsföreningarna i Minneberg ( bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen, Tranan, Hägern, Margretelund, Storspoven). Du ska också betala en medlemsavgift som är på 400 kronor för ett kalenderår.

Betala till plusgiro 381199-9

Ange namn, adress, bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer (det som står på utsidan av din ytterdörr 1-3 siffror), samt e-post alt telefonnummer på inbetalningskortet eller meddelandet.
OBS! Ange INTE skatteverkets fyrsiffriga nummer – ex 1001, 1202 osv – då kan vi inte ta reda på vilken tagg som skall aktiveras.

Medlemsavgifter som betalas i december gäller för december innevarande år samt hela året därefter och gäller för samtliga personer i ett hushåll.

När du blivit medlem programmeras den blå taggen (till grovsoprummet) vilket medför att det ges tillträde till gymlokalen dygnet runt. Handläggningstiden är ca en vecka efter mottagen betalning. Max två taggar för tillträde kan registreras per hushåll.

Det är viktigt för allas säkerhet och trivsel att man följer de ordningsregler som finns för träning i lokalen och användning av bastun.

Observera att all träning sker på egen risk.

Mycket välkomna önskar styrelsen i MiM!

I styrelsen ingår:
Jonas Sundell, ordförande
Anders Willis
Ronny Dogra
Andreas Hedström
Margareta Winell
Britt Rehnberg

Kontakt rörande medlemskap och frågor i övrigt:

e-post: mim @ minneberg.com