Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Motion i Minneberg ideell förening


Årsredovisning för 2019 finns här. Föreningens stadgar finns här.

OBS! Träningslokalen och bastun öppnar igen först den 10 augusti pga av försening av ventilationsarbetet. 


Nya öppettider under sommaren i träningslokalen!

–  Motionslokalen öppen mellan 04.00 och 23.00


Träna och bada bastu i Minneberg

Motion i Minneberg är en ideell förening i vår samfällighet med syfte att uppmuntra till hälsa och träning för de boende i området.

– Utöver träningsmöjligheter finns även tillgång till bastu.

Vill du bli medlem i föreningen?

För att bli medlem i föreningen ska du vara bosatt i någon av bostadsrättsföreningarna i Minneberg.

–  Medlemsavgift 400 kr /kalenderår.

Såhär blir du medlem –

  1. Betala till plusgiro 381199-9
  2. Ange ditt namn, vilken bostadsrättsförening du bor i, bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer (1-3 siffror som står utanför din dörr. (OBS det ska inte skatteverkets 4 – siffriga lägenhetsnummer).
  3. Ange också e-post alt telefonnummer på din inbetalning.
  4. När du blivit medlem programmeras den blå taggen (till grovsoprummet) som ger tillträde till träningslokalen (Handläggningstiden är ca en vecka efter mottagen betalning. Max två taggar för tillträde kan registreras per hushåll.)

Det är viktigt för allas säkerhet och trivsel att man följer de ordningsregler som finns för träning i lokalen och användning av bastun.


Ny styrelse för Motion i Minneberg från juni 2020, vill ni komma i kontakt med oss skicka ett mail

Ordförande – Curt Cederborg

Britt Rehnberg – Kassör

Stina Jansson – Ledamot

Börje Jonsson – Ledamot

Annelie Westlund – Sekreterare