Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Motion i Minneberg Ideell Förening
Bada bastu eller motionera dygnet runt.

I föreningslokalen Badviken finns en motionsanläggning/gym samt bastu. För tillträde erfordras medlemskap i den fristående Motion i Minneberg Ideell Förening (MiM). I lokalen finns utrustning för styrke- och konditionsträning.

För att bli medlem inbetalas en årsavgift på 400 kronor till plusgiro 381199-9

Ange namn, adress, bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer (det som står på utsidan av din ytterdörr 1-3 siffror), samt e-post alt telefonnummer på inbetalningskortet eller meddelandet.
OBS! Ange INTE skatteverkets fyrsiffriga nummer – ex 1001, 1202 osv – då kan vi inte ta reda på vilken tagg som skall aktiveras.

Medlemsavgifter som inbetalas i december gäller för december innevarande år samt hela året därefter och gäller för samtliga personer i ett hushåll. Årsavgiften är per kalenderår.

När du blivit medlem programmeras den blå taggen (till grovsoprummet) vilket medför att det ges tillträde till gymlokalen dygnet runt. Handläggningstiden är ca en vecka efter mottagen betalning. Max två taggar för tillträde kan registreras per hushåll. Observera att all träning sker på egen risk.

Det är din skyldighet som medlem att följa de trivsel- och säkerhetsföreskrifter som vid varje tidpunkt gäller för nyttjande av motionsanläggning/bastu (aktuella föreskrifter samt kontaktpersoner beskrivs nedan).

Då vi är en ideell förening med begränsade resurser har vi inte möjlighet att erbjuda visningar av gymmet för nya medlemmar samt skriva ut kvitton.

Mycket välkomna önskar styrelsen i MiM

Trivsel och säkerhetsföreskrifter

  • Ungdomar under 17 år får endast vistas i lokalen med målsmans närvaro.
  • För alls trevnad, se till att det är lika snyggt och städat när du går som det var när du kom.
  • Hantera hantlar och annan utrustning varsamt för att skona golvet.
  • Torka av den utrustning/maskin du använt med exempelvis medhavd handduk så som dynor och handtag.
  • Torka golvet genast vid spillt vatten med tanke på halkrisken.
  • Städning av lokalen ansvarar medlemmarna för själva. Bastu/Dusch skall alltid städas efter användning. Tänk på att komma i rena kläder och byta till inneskor i gymmet och att vistas i bastu/dusch utan skor.
  • Ställ tillbaka vikterna och hantlarna mm på sin plats när du är klar.

Kontakt rörande medlemskap och frågor i övrigt:

e-post; mim @ minneberg.com
Kommunikationen ska ske via e-post