Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Motion i Minneberg ideell förening


Ny tid för årsmöte tisdagen den 2 juni kl. 19.00 i Båtviken.

Kallelse med dagordning finns här.

  • För att säkerställa att det inte finns risk för smittspridning vid årsmötet planeras mötet att hållas utomhus, utanför lokalen.
  • Personer med symptom på luftvägsinfektion ska inte delta vid mötet.
  • Riktlinjen om distans ska hållas under mötet.
  • Mötet bedöms vara avslutat inom en timme.

Valberedningens förslag finns här.


Årsredovisning för 2019 finns här.

Föreningens stadgar finns här.


Träna och bada bastu i Minneberg

Vid föreningslokalen Badviken finns en träningslokal samt bastu som kan användas av föreningens medlemmar.  I lokalen finns utrustning för styrke- och konditionsträning samt två bastuanläggningar.

För att bli medlem i föreningen ska du vara bosatt i någon av bostadsrättsföreningarna i Minneberg ( bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen, Tranan, Hägern, Margretelund, Storspoven). Du ska också betala en medlemsavgift som är på 400 kronor för ett kalenderår.

Betala till plusgiro 381199-9

Ange ditt namn, vilken bostadsrättsförening du bor i, bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer (1-3 siffror som står utanför din dörr. OBS det ska inte skatteverkets 4-siffriga lägenhetsnummer). Ange också e-post alt telefonnummer på din inbetalning.

När du blivit medlem programmeras den blå taggen (till grovsoprummet) som ger tillträde till träningslokalen dygnet runt. Handläggningstiden är ca en vecka efter mottagen betalning. Max två taggar för tillträde kan registreras per hushåll.

Medlemsavgifter som betalas i december gäller för december innevarande år samt hela året därefter och gäller för samtliga personer i ett hushåll.

Det är viktigt för allas säkerhet och trivsel att man följer de ordningsregler som finns för träning i lokalen och användning av bastun.

Observera att all träning sker på egen risk.

Mycket välkomna önskar styrelsen i MiM!

I styrelsen ingår:
Jonas Sundell, ordförande
Anders Willis
Ronny Dogra
Andreas Hedström
Margareta Winell
Britt Rehnberg

Kontakt om medlemskap och frågor i övrigt:

e-post: mim @ minneberg.com