Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Parkering

Kö för p-plats

Det finns två parkeringshus i Minneberg, P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen) och P2, Svartviksslingan 7

Där finns 528 p-platser, varav 206 i P1 och 322 i P2. Av dessa är 494 uthyrda och övriga administreras av Länsparkering AB, varav flertalet disponeras som gästplatser. I garage P2 finns 16 platser och i P1 3 platser som är avsedda för motorcyklar.

Vi kommer att utöka antalet platser avsedda för motorcyklar.

Väntetiden för att erhålla en p-plats har traditionellt varit cirka sex till nio månader – detta varierar då vi inte själva kan påverka flödet av boende i området. De senaste åren har kötiden varit betydligt längre men vi arbetar på att minimera kötiden.

Ansöka om p-plats

För att söka p-plats, läs filen:     Regelverk p-plats

För att ställa sig i kö kan man anmäla sig till servicecenter per telefon 010-442 11 00 eller mail es.bs1519438956h@mlo1519438956hkcot1519438956s.ret1519438956necec1519438956ivres1519438956

Motorvärmareuttag

För att hantera motorvärmare, läs filen:  Motorvarmare

Kontaktuppgifter till garageansvarig finns uppsatta i trapphusen till garagen.

Obs! Andrahandsuthyrning eller upplåtelse av p-plats är ej tillåtet.

Fjärröppning av garagegrind

På panncentralen kan man köpa en dosa för fjärrstyrd grindöppning vid in- eller utfart.

Nyckelbrickor – Tags

För de bostadsrättsföreningar i Minneberg som har nyckelbrickor – tags – bygger systemet på behörigheter.

Klicka på denna link för mer information kring nyckelbrickor / tags.