Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Kö för p-plats!

Det finns två parkeringshus i Minneberg, P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen) och P2, Svartviksslingan 7

Där finns 528 p-platser, varav 206 i P1 och 322 i P2. Av dessa är 494 uthyrda och övriga administreras av Länsparkering AB, varav flertalet disponeras som gästplatser. I garage P2 finns 16 platser och i P1 3 platser som är avsedda för motorcyklar.

Vi kommer att utöka antalet platser avsedda för motorcyklar.

Väntetiden för att erhålla en p-plats har traditionellt varit cirka sex till nio månader – detta varierar då vi inte själva kan påverka flödet av boende i området. De senaste åren har kötiden varit betydligt längre men vi arbetar på att minimera kötiden.

Söka p-plats!

För att söka p-plats, läs filen:     Regelverk p-plats

För att ställa sig i kö kan man anmäla sig till servicecenter per telefon 010-442 11 00 eller mail es.bs1513121412h@mlo1513121412hkcot1513121412s.ret1513121412necec1513121412ivres1513121412

Motorvärmareuttag

För att hantera motorvärmare, läs filen:  Motorvarmare

Kontaktuppgifter till garageansvarig finns uppsatta i trapphusen till garagen.

Obs! Andrahandsuthyrning eller upplåtelse av p-plats är ej tillåtet.

Fjärröppning av garagegrind

På panncentralen kan man köpa en dosa för fjärrstyrd grindöppning vid in- eller utfart.

Tags – Nyckelbrickor

För de bostadsrättsföreningar i Minneberg som har nyckelbrickor – tags – är systemet numera förändrat så att det bygger på behörigheter.

Istället för att tillåta ett antal taggar så arbetar vi nu istället med behörigheter. Man kan anpassa sina taggar individuellt efter sitt eget behov. Allt är ju kopplat till lägenhetsnumret, bostadsrättsföreningen och tagg ett, två, tre etc.

Det innebär

  • att den boende själv får bestämma hur många taggar som behövs
  • man bestämmer själv hur taggen ska programmeras
  • man kan välja färg för att särskilja familjens taggar

Samfällighetens nya beslut gäller vilka behörigheter som finns att tillgå.

  • Grovsoprum – en behörighet
  • Garage – två behörigheter
  • Motionslokal – två behörigheter (tillåter Motion i Minneberg)
  • Snickeriet – en behörighet
  • Pingisrum – en behörighet

För de bostadsrättsföreningar som har taggar till portar, cykelrum etc gäller samma behörigheter som tidigare. Och samfälligheten tillåter fortfarande att dessa behörigheter får programmeras på samma brickor. En möjlighet med denna förändring är att om man har en liknande bricka till sitt arbete så kan det gå att programmera in Minnebergs behörigheter på denna. Eller för att förtydliga; det är egentligen ingenting som programmeras in på taggarna. Det är den för varje tagg helt unika kod som ges behörighet till respektive portläsare. Det är också på gång att utvecklas andra lösningar för tillträde. Till exempel inbyggd behörighet i armbandsur eller telefon. Så i en framtid så kan den boende kanske köpa en egen pryl och få den programmerad med de behörigheter som man har rätt till.

Hur ska man då välja sin programmering? Olika färg förstås! Barnbrickor och vuxenbrickor, en separat bricka för grovsoprummet som alltid finns hemma. Varianterna blir många. Och som tidigare så kostar en ny nyckeltagg 100 kronor.

Köpa ny nyckeltagg!

Enklast är att gå ned till panncentralen. Oftast kan man få en direkt. Legitimation kan vara bra att ha med sig. Öppettiderna är vardagar 07.15-08.00, samt torsdagar 17.00-18.00 (Kvällsexpeditionen är stängd under sommaren juni till augusti).

Tillhörighet

Observera att nyckelbrickorna hör till lägenheten på samma sätt som nycklar till lägenhetsdörren. Vid flyttning, även inom området, så skall samtliga nyckelbrickor lämnas till efterträdaren.