Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Parkeringshus P1 och P2

Just nu pågår ett arbete för att planera för utbyggnad av P2 med 70 platser och parallellt underlätta för mobilitet för boende i Minneberg på andra sätt som kan minska behovet av p-platser. Se mer information under Parkering_mobilitet

Kö för p-plats

Det finns två parkeringshus i Minneberg, P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen) och P2, Svartviksslingan 7

Där finns 528 p-platser, varav 206 i P1 och 322 i P2. Av dessa är 494 uthyrda och övriga administreras av Länsparkering AB, varav flertalet disponeras som gästplatser. I garage P2 finns 16 platser och i P1 3 platser som är avsedda för motorcyklar.

Vi kommer att utöka antalet platser avsedda för motorcyklar.

Väntetiden för att erhålla en p-plats har traditionellt varit cirka sex till nio månader – detta varierar då vi inte själva kan påverka flödet av boende i området. De senaste åren har kötiden varit betydligt längre men vi arbetar på att minimera kötiden.

Ansöka om p-plats

För att söka p-plats, läs mer på denna länk:     Regelverk p-plats

För att ställa sig i kö kan man anmäla sig till servicecenter per telefon 010-442 11 00 eller mejl

Motorvärmareuttag

För att hantera motorvärmare, läs mer på denna länk:    Motorvarmare

Kontaktuppgifter till garageansvarig finns uppsatta i trapphusen till garagen.

Obs! Andrahandsuthyrning eller upplåtelse av p-plats är ej tillåtet.

Fjärröppning av garagegrind

På panncentralen kan man köpa en dosa för fjärrstyrd grindöppning vid in- eller utfart.

Nyckelbrickor – Tags

För de bostadsrättsföreningar i Minneberg som har nyckelbrickor – tags – bygger systemet på behörigheter.

Klicka på denna link för mer information kring nyckelbrickor / tags.