Parkeringshus P1 och P2

Parkeringshus P1 och P2

Just nu pågår ett arbete för att planera för utbyggnad av P2 med 70 platser och parallellt underlätta för mobilitet för boende i Minneberg på andra sätt som kan minska behovet av p-platser. Se mer information under Parkering_mobilitet

Kö för p-plats

Det finns två parkeringshus i Minneberg, P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen) och P2, Svartviksslingan 7

Där finns 528 p-platser, varav 206 i P1 och 322 i P2. Av dessa är 494 uthyrda och övriga administreras av Corepark AB, varav flertalet disponeras som gästplatser. I garagen finns också 27 platser som är avsedda för motorcyklar.

Väntetiden för att erhålla en p-plats är numera cirka två år. Den tiden kommer inte minska förrän den nya anläggningen är klar.

Ansöka om p-plats

För att söka p-plats, läs mer på denna länk:     Regelverk p-plats

För att ställa sig i kö kan man anmäla sig till servicecenter per telefon 010-442 11 00 eller mejl

Motorvärmareuttag

För att hantera motorvärmare, läs mer på denna länk:    Motorvarmare

Kontaktuppgifter till garageansvarig finns uppsatta i trapphusen till garagen.

Obs! Andrahandsuthyrning eller upplåtelse av p-plats är ej tillåtet.

Fjärröppning av garagegrind

På panncentralen kan man köpa en dosa för fjärrstyrd grindöppning vid in- eller utfart.

Nyckelbrickor – Tags

För de bostadsrättsföreningar i Minneberg som har nyckelbrickor – tags – bygger systemet på behörigheter.

Klicka på denna link för mer information kring nyckelbrickor / tags.