Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Arbetsgrupper

Verksamheten i samfälligheten är indelad i tre arbetsgrupper

 

DRIFT

Värme- och ventilation med energiförbrukning och oljepriser, renhållning och grovsoprummet, mark- och garagefrågor.

Erik Govers är sammankallande
Andreas Granström
Fredrik Nevenius
Christer Söderlund
Mattias Hansson
Michael Lennfors

 

EKONOMI

Ekonomi, arvoden och avtal

Michael Lennfors är sammankallande
Per-Anders Stenerös
Curt Cederborg
Rolf Lindblad
Magnus Wallin

 

MARK

Curt Cederborg är sammankallande
Erik Govers
Rolf Lindblad
Fredrik Nevenius
Per-Anders Stenerös
Michael Lennfors

 

MEDLEM, INFO

Lokaler, Bredband, Kabel-TV, Information
Fritid-, trivsel- och föreningsfrågor, Grannsamverkan.

Margaretha Lindahl är sammankallande
Åsa Minoz
Rolf Lindblad
Fredrik Nevenius