Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Verksamheten i samfälligheten är indelad i fyra arbetsgrupper.

DRIFT

Värme- och ventilation med energiförbrukning och oljepriser, renhållning och grovsoprummet, mark- och garagefrågor.

Fredrik Nevenius är sammankallande
Mattias Hansson
Michael Lennfors
Ann Rosenbeck

EKONOMI

Ekonomi, arvoden och avtal

Michael Lennfors är sammankallande
Per-Anders Stenerös
Rolf Lindblad
Andreas Granström
Hans Jedemark

MEDLEM, INFO

Lokaler, Bredband, Kabel-TV, Information
Fritid-, trivsel- och föreningsfrågor, Grannsamverkan.

Margaretha Lindahl är sammankallande
Åsa Minoz
Fredrik Nevenius
Carina Ingren

MARK

Ansvarar främst för kontakter med de kommunkontor som har hand om kommunens mark.

Carina Ingren är sammankallande
Åsa Minoz
Rolf Lindblad
Per-Anders Stenerös