Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Årsstämma brukar genomföras i början av juni månad.

Eventuella omröstningar verkställs av de fyra medlemmarna (bostadsrättsföreningarna) genom särskilt utsedda stämmoombud.
Alla boende i Minneberg har rätt att närvara och möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten.

Minneberg årsredovisning 2007

Minneberg årsredovisning 2008

Minneberg årsredovisning 2009

Minneberg årsredovisning 2010

Minnebergs årsredovisning 2011

Minnebergs årsredovisning 2012

Minnebergs-arsredovisning-2013

Minnebergs-arsredovisning-2014

Minnebergs-arsredovisning-2015

Minnebergs-arsredovisning-2016

Minnebergs_arsredovisning-2017

Minnebergs_arsredovisning-2018