Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Stadgar

Minnebergs samfällighet beslutade om ändring av sina stadgar på ordinarie föreningsstämma 2004-06-03

De aktuella stadgarna godkändes av Länsstyrelsen 2005-01-10.

Stadgarna finns att ladda ned i nedanstående pdf-fil:

Stadgar