Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Minnebergs samfällighets styrelse 2017 – 2018

Ordförande Curt Cederborg, Brf Tangen, omvaldes på årsstämman den 1 juni 2017.

Skicka mejl till styrelsen: moc.g1513120735reben1513120735nim@o1513120735fni1513120735

Ledamöterna från de olika föreningarna är enligt nedan:

Tangen representeras av:

Curt Cederborg
Rolf Lindblad
Margaretha Lindahl
Christer Söderlund

Svartvik av:

Magnus Wallin
Erik Govers
Andreas Granström
Mattias Hansson

Sandvik av:

Michael Lennfors
Åsa Minoz

Tranan av:

Fredrik Nevenius
Per-Anders Stenerös