Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Minnebergs samfällighets styrelse 2018 – 2019

Ordförande Curt Cederborg, Brf Tangen, omvaldes på årsstämman den 31 maj 2018.

Skicka mejl till styrelsen: moc.g1566060502reben1566060502nim@o1566060502fni1566060502

Ledamöterna från de olika föreningarna är enligt nedan (inga förändringar mot föregående verksamhetsår):

Tangen representeras av:

Curt Cederborg
Rolf Lindblad
Margaretha Lindahl
Christer Söderlund

Svartvik av:

Magnus Wallin
Erik Govers
Andreas Granström
Mattias Hansson

Sandvik av:

Michael Lennfors
Åsa Minoz

Tranan av:

Fredrik Nevenius
Per-Anders Stenerös