Styrelse

Minnebergs samfällighets styrelse 2020 – 2021

Ordförande Erik Govers, Brf Svartvik, omvaldes på årsstämman den 3 juni 2020. Styrelsen sammanträder följande datum under perioden:
9/9 – 2020, 21/10 – 2020, 9/12 – 2020, 27/1 – 2021, 17/3 – 2021 samt 5/5 – 2021
Årsstämman är planerad till den 2/6 – 2021.

Skicka mejl till styrelsen:

Ledamöterna från de olika föreningarna är enligt nedan:

Svartvik representeras av:

Erik Govers (Ordinarie)
Mattias Hansson (Ordinarie)
Andreas Granström (Suppleant)
Carina Ingren (Suppleant)

Sandvik av:

Michael Lennfors (Ordinarie)
Åsa Minoz (Suppleant)

Tangen av:

Margaretha Lindahl (Ordinarie)
Ann Rosenbeck (Ordinarie)
Rolf Lindblad (Suppleant)
Hans Jedemark (Suppleant))

Tranan av:

Fredrik Nevenius (Ordinarie)
Per-Anders Stenerös (Suppleant)