Bostadsrättsföreningen Sandvik           Bostadsrättsföreningen Svartvik           Bostadsrättsföreningen Tangen          Bostadsrättsföreningen Tranan

Minnebergs samfällighets styrelse 2019 – 2020

Ordförande Erik Govers, Brf Svartvik, valdes på årsstämman den 28 maj 2019. Styrelsen sammanträder följande datum under perioden:
4/9 – 2019, 17/10 – 2019, 11/12 – 2019, 6/2 – 2020, 2/4 – 2020 samt 13/5 – 2020
Årsstämman är planerad till den 3/6 – 2020.

Skicka mejl till styrelsen:

Ledamöterna från de olika föreningarna är enligt nedan:

Svartvik representeras av:

Erik Govers (Ordinarie)
Mattias Hansson (Ordinarie)
Andreas Granström (Suppleant)
Carina Ingren (Suppleant)

Sandvik av:

Michael Lennfors (Ordinarie)
Åsa Minoz (Suppleant)

Tangen av:

Rolf Lindblad (Ordinarie)
Christer Söderlund (Ordinarie)
Margaretha Lindahl (Suppleant)
Ann Rosenbeck (Suppleant)

Tranan av:

Fredrik Nevenius (Ordinarie)
Per-Anders Stenerös (Suppleant)