Pingisklubb

Pingisklubben

Bokning av pingisrummet sker digitalt, och man måste ha access för att komma in i pingisrummet. Information om detta finns i pingisrummet, som ligger i båtviken.

Från och med 2022 så ersätts medlemsavgiften i stället av en accessavgift på 110 kronor per access och kalenderår som skall betalas via Swish till telefonnummer 1234013306.

Uppgifterna som skall anges då är:

Pingis, namn, port (Portnr), lgh (Lägenhetsnummer)

Exempel: Pingis, Anders Andersson port 53, lgh 17

När man swishat så får man access via appen ”Unloc” på det telefonnummer man har swishat från. Vill man ha access på ett annat nummer får man swisha från det numret.

Betalningar från och med december månad räknas som betalning för följande år inklusive december. Betalningar före december månad räknas som betalning för innevarande år – inga undantag görs för detta.

När man får sin access förbinder man sig även att följa de ordningsregler som finns för lokalen. Det är bara personer över 18 år som kan lösa en access, föräldrar ansvarar för sina barn.

Samfälligheten ansvarar för pingisrummet och Andreas Granström hanterar frågor som ställs till

Lämna ett svar