Parkering och mobilitet

Parkering och mobilitet

Senaste information kring planer  på utbyggnad av garage finns i extranummer av Minnebergsbladet från augusti 2021. På denna länk hittar du extranumret.

Nedan har vi samlat information, huvudsakligen från 2018, om pågående arbete för att planera för utbyggnad av P2 med 70 platser och parallellt underlätta för mobilitet för boende i Minneberg på andra sätt som kan minska behovet av p-platser. 

_______________________________________

Informationsmöten
Som annonserats i alla portar presenteras utbyggnadsprojektet på informationsmöten. Dessa båda informationsmöten sker:

TID
– torsdagen den 12 april 2018, kl 19
– onsdagen den 18 april 2018, kl 19

PLATS
– föreningslokalen Båtviken, Svartviksslingan 81

Då visas bilder i större skala. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

_______________________________________

Utställning
På varsin sida om torget i fönstren på nr 49 och nr 51 finns också information om utbyggnaden.

_______________________________________

Info här på samfällighetens webbplats
Relevant information publiceras även här på samfällighetens webb. Nedan finns också inkomna frågor som har allmänintresse och svar på dem
(se Frågor och Svar). Detta uppdateras kontinuerligt.

_______________________________________

Frågor eller synpunkter?
Har du frågor eller synpunkter kring detta är du välkommen att kontakta samfällighetens styrelse:

Mejla dina frågor till

_______________________________________

Kort bakgrund

Behovet av parkering i Minneberg har utvecklats på ett sätt som ingen förväntade sig när området byggdes på 1980-talet. Nu finns ett förslag om att anlägga 70 nya p-platser vid parkeringsdäck P2. Samtidigt blir det en ökad satsning på alternativa mobilitetslösningar som exempelvis bil- och elcykelpooler.

När Minneberg projekterades och byggdes tillämpades en parkeringsnorm om 0,5 bilplatser per lägenhet. Parkeringsnormen för ”stadsnära ytterstad” fastställdes då av Stockholms stad.

Som alla vet finns ett stort behov av att ställa om vår konsumtion för att nå våra klimat- och miljömål. Att minska bilåkandet och behovet av bilplatser både i våra boendemiljöer och i vår stad är en viktig del i att uppnå detta. Att detta visat sig svårare att åstadkomma är vi nog överens om. Antalet bilar ökar fortfarande även om nya lösningar som innebär att man inte själv behöver äga bilen är på stark frammarsch. Exempelvis säger den nytillträdde vd:n på branschorganisationen Bil Sweden att den största förändringen framöver kommer att ske genom delningsekonomi, där vi delar på fordon och andra resurser på nya sätt.

Idag har vi 110 boende i kö till parkeringsplats i våra två parkeringsgarage som rymmer totalt 528 platser inklusive gästparkeringar. Att inte kunna erbjuda parkeringsplats för alla boende som behöver är såklart besvärligt. Minnebergs samfällighetsförening vill därför parallellt driva två linjer för att komma till rätta med detta. Å ena sidan tar vi fram förslag om att anlägga 70 nya p-platser vid parkeringsdäck P2. Å andra sidan sker ett parallellt arbete för att minska behovet av p-platser och samtidigt underlätta för alla cirka 2 500 boende att ta sig runt i vardagen, oavsett om man äger bil eller inte. Egentligen är det ju inte bilen vi behöver utan fungerande mobilitet, det vill säga att kunna ta oss fram i vår vardag på ett bra sätt.

Ta del av mer information nedan.

Länkar och fördjupning

Här har vi samlat länkar och dokument med mer information som rör planerad utbyggnad av garage och bättre mobilitet. Klicka på rubrikerna.

Mer om parkering och moblilitet

Mer information om garageutbyggnad.

Bildspel

Bildspel som visats i samband med informationsmöten den 12 och 18 april 2018

Bilder

Här hittar du principskisser som illustrerar den planerade utbyggnaden av parkeringshus P2.

Ekonomi utbyggnad P2

Här finns mer information om kalkyler och finansiering av planerad utbyggnad av P2.

Frågor och och svar

Battteri av frågor och svar som kommer att fyllas på efterhand i takt med att frågor inkommer och svar formuleras.